Läs olika utvärderingar från

Johnny Nilsson, GIH, Gymnastik & Idrottshögskolan

Danderyd  rehab, fysioterapi

Christer Andersson, fysioterapeuth

Användare