ExPaddle har testats på GIH

Gymnastik & Idrottshögskolan i Stockholm.

Särskilt effektiv var ExPaddle för s k bålrotation, jämfört med högskolans
konventionella apparater.

Så här skrev Johnny Nilsson, docent på GIH:s forskningslabb i sin
rapport från testerna: "Slutsatser, test av ExPaddle: Resultaten visar att övningar med ExPaddle klarar av att aktivera målmuskulatur på bål samt övre och nedre extremiteter. Aktiveringsgraden är ibland likartad och högre än vid muskelaktivering vid träning med här utvalda konventionella styrkeapparaturbaserade övningar. "